Fakülte Sekreteri V.

Anıl Akgün

Bilgisayar İşletmeni

Abdullah Serkan Sarıdilek

Bilgisayar İşletmeni

Rıdvan Özekin