Fakülte Sekreteri

Türker Erdoğan

Şef

Anıl Akgün

Bilgisayar İşletmeni

Abdullah Serkan Sarıdilek

Bilgisayar İşletmeni

Rıdvan Özekin