YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

SINAV DÜZENİNE İLİŞKİN KURALLAR

1- Öğrenci, ilan edilen gün ve saatte sınava girmek ve kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Öğrenci sınav soruları dağıtılmadan kimliğini sırasının üzerine koyarak hazır bir şekilde beklemelidir.

 

2- Öğrenci, gireceği sınav için kendisine bir sınav salonu tayin edilmiş ise belirlenen salonda sınava girmek zorundadır. Öğrenci belirlenen sınav salonu haricinde bir salonda sınava girer ve bu durum tespit edilir ise öğrencinin sınav kağıdı görevli öğretim elemanı tarafından teslim alınıp öğrenci sınav salonundan dışarı çıkartılır.

 

3- Sınavlar, sınav salonunun düzeninden sorumlu olan öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır. Görevli öğretim elemanı sınav düzenini sağlamak amacıyla öğrencinin yerini değiştirebilir, sınav süresinin bitiminden sonra sınav kağıdını teslim etmeyen öğrencinin kâğıdını alabilir.

 

4- Sınav soruları dağıtıldıktan sonra 30 dakika içinde ve sınav süresinin bitimine 5 dakika kala öğrencinin sınav salonunu terk etmesi yasaktır. Sınav salonunu terk eden öğrenci hiçbir sebeple tekrar sınav salonuna giremez.

 

5- Sınav başladıktan 30 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmaz.

 

6- Öğrencinin sınava girdiği sıra altında HİÇBİR ŞEY bulunmamalıdır. Sıranın altında bulunan herhangi bir materyalden öğrenci sorumludur.

 

7- Öğrenci, derslerle ilgili kitap, kâğıt ve benzeri kaynakları yanında veya sıra altında bulunduramaz. Öğrenci yanında bulunan materyalleri çantasında muhafaza etmeli veya öğretim elemanının gösterdiği yere bırakmalıdır. Ancak, öğrenci, sınavı yapan öğretim üyesinin talimatıyla, kanun ve diğer kaynakları kullanabilir.

 

8- Öğrenci, cep telefonu, akılı saat vb. elektronik iletişim aracını sınav süresince KESİNLİKLE KAPALI TUTMALIDIR. Araç öğrencinin ulaşamayacağı bir yerde (çanta içinde, askılıkta vb.) muhafaza edilmelidir. Sınav salonunda aracın açık olduğunun tespit edilmesi, öğrencinin sınav esnasında veya sınav salonunu terk ederken kapalı olsa bile araç ile işlem yapmaya teşebbüs etmesi halinde (araca bakması, aracın yerini değiştirmesi vb.) öğrencinin sınavı ögretim elemanınca sonlandırılacak ve tutanak tutularak öğrenci hakkında işlem başlatılacaktır.

 

9- Sınavlarda kopya çeken veya kopya çekme teşebbüsünde bulunan veya kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenci hakkında, sınav salonunda görevli öğretim elemanı, öğrenciyi uyarmasına gerek olmadan, öğrencinin sınavını sonlandırma ve hakkında işlem yapma yetkisine sahiptir.

 

10- Sınavlarda kopya çeken veya kopya çekme teşebbüsünde bulunan veya kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

 

Etiket: Sınav Kuralları