Mali Hukukun 1215 tarihinde İngiltere’de Kral ve Halk Temsilcileri arasında imzalanan Magna Carta Libertatum’a “temsilsiz vergi olmaz” ilkesinin konulmasıyla anayasal hareketlerin de bir başlangıcı olduğu kabul edilir. Mali hukuk ya da maliye hukuku, gelir hukuku ve gider hukuku olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktadır. Gelir hukuku, dar anlamda verginin yanı sıra harç, resim gibi her türlü kamu gelirlerin ilişkin hukuk kurallarını incelemekte ve kamu gelirlerinin elde edilmesi sürecinden bu konuda yaşanan uyuşmazlıkların çözüm sürecine kadar her türlü aşamadaki hukuki rejimi konu edinmektedir. Gider hukuku ise kamusal ihtiyaçların karşılanması için üretilen ve sunulan hizmetlerin gerektirdiği cari, yatırım, transfer ve reel giderlere ilişkin hukuk kurallarını incelemektedir. Bunun dışında devlet borçlanma hukuku ile devlet gelir ve giderlerinin tutulmasını, harcanmasını ve denetimini konu edinen bütçe hukuku da mali hukukun kapsamı içindedir.

Prof.Dr. Gökhan Kurşad YERLİKAYA (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi İmran SEMİZ

Arş.Gör. Emine Semra KAVAK

Arş. Gör. Abdurrahman SANCAKLI

Etiket: Mali Hukuk Ana Bilim Dalı