Başkan: Prof.Dr. Kaya BAYRAKTAR (Dekan V.)

Üye: Prof.Dr. Mine AKSOY KAVALCI (Profesör Temsilcisi) 

Üye: Prof.Dr. Bedrettin KESGİN (Profesör Temsilcisi) 

Üye: Prof.Dr. Mehmet YILDIZ (Profesör Temsilcisi)

Üye: Doç.Dr. Recep MAKAS (Doçent Temsilcisi)

Üye: Doç.Dr. Baki DEMİREL (Doçent Temsilcisi)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Uğur Bekir DİLEK (Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi)

Raportör: Türker ERDOĞAN (Fakülte Sekreteri)

Etiket: Fakülte Yönetim Kurulu