Sevgili öğrencilerimiz,

 

Hukukun üstünlüğünü içselleştirebilmek; insan hak ve hürriyetlerini tüm insanlar için savunabilmekle, ötekinin haysiyetini korumanın da en az bizimki kadar önemli olduğunu kavramakla, kendimizin ve yakınlarımızın aleyhine bile olsa asla adaletten şaşmamakla ve gücün değil hakkın hatırını her zaman ve her zeminde üstün tutmakla mümkün olacaktır.

 

Dört yıllık örgün lisans eğitiminiz boyunca derslerinize titizlikle devam etmeniz, konuları dinleyerek, okuyarak ve araştırarak iyice anlamanız, görüşme saatlerinde akademik kadromuza danışarak mesleki gelişiminiz yanında entelektüel gelişiminizi de çeşitli okuma faaliyetleriyle desteklemeniz, tüm bunların yanı sıra sosyal etkinliklere katılmanız kişiliğinizi inşa etmenizde önemli hususlardır.

 

Fakülteden mezun olmadan önce mahkemeler, odalar, barolar, arabuluculuk ofisleri gibi meslek hayatınızda birlikte iş yapacağınız kurum ve kadrolarla tanışmanız, iş hayatına hızla uyum sağlamada size büyük avantaj sağlayacaktır.

 

Erasmus, Mevlana, Farabi gibi ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları sayesinde lisans veya lisansüstü eğitiminizin bir kısmını ülkemizin başka üniversitelerinde yahut yurtdışındaki farklı üniversitelerde sürdürebilirsiniz. Böylece dil becerinizi geliştirme yanında farklı kültürleri ve farklı hukuk sistemlerini tanıma fırsatı da elde etmiş olursunuz.

Elbette Hukuk Fakültemizden başarıyla mezun olan herkes avukat, savcı ya da hâkim olmayacaktır. Bir kısmınız kamu sektöründe, bir kısmınız özel sektörde, bir kısmınız ise gönüllü kuruluşlarda görev alacak; yönetici, diplomat, akademisyen, araştırmacı vb. çok çeşitli meslekler icra edebileceksiniz.

 

İyi bir hukukçu olmak için temel hukuk bilgisini başarıyla edinmiş olmanız yeterli olmayacak, buna ilave olarak muhakeme yeteneğinizi geliştirmeniz, düşüncelerinizi sözlü ve yazılı olarak etkili ifadelerle açıklayabilme becerisi de kazanmanız gerekecektir.

 

Derse devam şartı aranan örgün bir eğitim kurumu olan Fakültemiz lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini Türkçe sürdürmektedir. Ancak hukuk mesleğinizi dünyanın dört bir yanında başarıyla icra edebilmeniz için İngilizceyi ileri düzeyde öğrenmeniz, bununla yetinmeyip Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça, Çince, Japonca, İspanyolca vd. yaygın dillerden en az birini de ikinci yabancı dil olarak öğrenmeniz aranan bir hukukçu olmanızı sağlayacaktır.

 

Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı sağlık, huzur ve başarı dolu bir eğitim hayatı dilerim.

 

Prof.Dr. Fethi GÜNGÖR

Dekan V.

 

Etiket: Dekanın Mesajı