Sevgili Öğrencilerimiz, Müstakbel hukukçular,

 

            Meşakkatli bir yolda göstermiş olduğunuz yoğun emeklerinizin karşılığında hukuk fakültesi gibi seçkin bir eğitim kurumunun mensubu olmaya hak kazanarak aramıza katılmış bulunmaktasınız. Sizleri fakültemizi tercih etmiş olmanızdan dolayı tebrik eder ve teşekkür ederim. Bundan sonra beraber yürüyeceğimiz bu eğitim yolunda fakülte olarak amacımız, sizlerin evrensel değerlere bağlı, çağdaş, çevresine bakan, her şeyi inceleyen, cesur olan, muhakeme yeteneği gelişmiş, toplumsal hukuki sorunları tespit edebilen, sorumluluk sahibi, çalışkan ve yüksek standartlar ile donatılmış birer hukukçu olarak yetişmenize ve mezun olmanıza katkı sağlamaktır. 

 

            2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlayan Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, nitelikli ve her yıl daha da genişleyen dinamik, özverili akademik/idari kadrosuyla sizlerin donanımlı birer hukukçu olmanızı sağlayacak imkanlara, araç ve mekâna sahip bulunmaktadır. Fakültemizin tüm ders programı Blogna Süreci kapsamında Avrupa Yüksek Öğretim Alanına uygun bir şekilde hazırlanmış ve bu manada Avrupa hukuk fakülteleri ile tam bir uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Fakültemizde hukukun iki temel alanı olan Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında zengin ders sayısı ve içeriklerinin yanı sıra çağdaş ihtiyaçlara da cevap verebilecek yeni hukuk alanlarına ilişkin geniş yelpazede seçimlik dersler oluşturulmuştur. Yine Fakültemiz ile pek çok Avrupa hukuk fakülteleri arasında Erasmus anlaşmalarımız mevcut olup her yıl bu anlaşmalı fakültelere şartları sağlayan öğrencilerimizi Erasmus programı çerçevesinde göndermekteyiz. Erasmus programının yanı sıra fakültemiz ile diğer ülke hukuk fakülteleri arasında ikili anlaşmalar ve projeler geliştirilmektedir.

 

            Hukukçu, pozitif normların basit bir uygulayıcısı olmanın ötesinde bulunduğu toplumun hukuk yaratan normlarını da önceleyen, onları anlamaya çalışan bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Bu manada sizlerin yaşayan hukukun içerisinde nefes olan bir fakülte ortamında hukukun tüm boyutlarıyla temas edebilmenizi sağlamak için Barolar, Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla sık sık iş birlikleri yaparak söyleşiler, konferanslar ve paneller düzenlenmektedir. Fakültemizde aktif olan öğrenci kulüpleri düzenlenen bu etkinlikleri çoğunlukla üstlenmekte, öğrencilerimiz bu kulüplerde etkin olmak suretiyle hukuk alanındaki teorisyenler ve uygulayıcılar ile karşılaşma imkanına sahip olmaktadır.

 

            Fakülte olarak Eğitim-Öğretime başladığımız tarihten bu yana yetiştirerek mezun ettiğimiz öğrencilerimizin hukukun değerli birer uygulayıcıları olmalarını müşahede etmekte ve bununla da haklı olarak gurur duymaktayız. Bu haklı gururumuzu yaşayarak fark edeceğiniz bir fakültedesiniz. Sizlerin de gerek Üniversitemizin gerekse de Fakültemizin sunmuş olduğu imkanları azami ölçüde değerlendirmek suretiyle benzer gururları bize yaşatacağınıza inancımız yüksektir. 

 

            Bu vesile ile Hukuk Fakültemizde geçireceğiniz eğitim süresi boyunca hepinize başarılar diler, ülkemizin ihtiyacı olan ahlaklı, erdemli, hoşgörülü, kendisiyle ve toplumla barışık, hümanist hukuku kavrayan ve illaki çalışkan hukukçular olacağınız inancıyla en iyi dileklerimi sunarım.

 

Etiket: Dekanın Mesajı