KURULUŞ

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Üniversitemizin kuruluş kanunuyla birlikte kurulmuştur. 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında 77 öğrencisiyle eğitim faaliyetine başlamıştır. İlk önce Yalova İDO İskelesinin karşısında bulunan ve Yalova Belediyesi tarafından tahsis edilen ilk binasında faaliyet göstermiştir. Şubat 2016 tarihinden itibaren Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi içerisinde bulunan yeni binasına taşınmıştır.


Tablo 1: Öğretim Üyelerinin Bölümlere Göre Dağılımı:

Unvanı

Kamu Hukuku Bölümü

Özel Hukuk Bölümü

Profesör

1

 

Doçent

 

1

Doktor Öğretim Üyesi

10

6

Öğretim Görevlisi Dr.

1

1

Araştırma Görevlisi

19

16

TOPLAM: 55

31

24

 

  • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı : 1040:19=54,7
  • Öğrenci başına düşen Arş.Gör. sayısı         : 1040:35=29,71

Tablo 2: 2020 Yılı Mevcut Öğrenci Sayıları

Sınıf

Kız

Erkek

Toplam

  1. Sınıf

100

106

206

  1. Sınıf

106

124

230

  1. Sınıf

96

125

221

  1. Sınıf

160

223

383

TOPLAM

462

579

1040

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku EABD ve Özel Hukuk EABD Başkanlıklarına bağlı olarak; Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Özel Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız faal olup öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Lisansüstü Program

Öğrenci Sayısı

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

50

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

-

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

44

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans

6

TOPLAM

100

 

Tablo 3: Yıllara Göre Taban-Tavan Puanlar ve Başarı Sıralamaları

YILI

KONTEN
JAN

TABAN PUAN

TAVAN PUAN

BAŞARI SIRALAMASI

2013-2014

205

400.530

423.352

22.000 – 27.000

2014-2015

205

400.828

422.904

24.000 – 29.200

2015-2016

205

398.666

420.659

18.000 – 24.200

2016-2017

205

429.223

440.344

19.000 – 24.900

2017-2018

205

416.535

430.179

17.000 – 23.000

2018-2019

205

382,04988

452.755

17.000 – 23.000

2019-2020

205

395,80383

424,72403

17.000 – 23.000

2020-2021

205

395,804

430.253

27.000 – 30.000

 

Tablo 4: Yıllara Göre Yatay ve Dikey Geçiş Durumları

YILI

YURTDIŞI

YURTİÇİ (G.N.O.)

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI

D.G.S.

TOPLAM

2013

-

10

4

15

29

2014

4

1

21

12

38

2015

3

4

41

14

62

2016

-

11

24

13

48

2017

-

8

31

15

54

2018

-

8

13

12

33

2019

-

16

33

12

61

2020

2

14

27

12

55

 

Tablo 5: Yıllara Göre Mezun Sayıları: 927

YILI

MEZUN SAYISI

2013-2014

64

2014-2015

111

2015-2016

90

2016–2017

173

2017–2018

117

2018–2019

171

2019–2020

201

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ’NİN BAŞARILARI

1 – 2016 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Adli Hakimlik ve Savcılık Sınavında, Fakültemiz ülkemiz ve KKTC’de bulunan 167 Hukuk Fakültesi (devlet, özel, vakıf) arasında 15. sıraya yerleşmiştir.

2 – Türkiye Barolar Birliği tarafından 18.07.2017 tarihinde tespit edilen kriterlere göre Fakültemiz Hukuk Fakülteleri arasında 15. sırada yer almıştır.

 

DERSLİK İMKÂNLARI

Fakültemizde;

1- Her biri 208 kişilik 4 amfi mevcut olup Lisans dersleri buralarda yapılmaktadır.
2- Her biri farklı kapasitede (65, 72, 90, 110 kişilik) 4 adet küçük derslik seçmeli dersler ve yüksek lisans dersleri için kullanılmaktadır.
3- Ayrıca aynı anda 100 kişinin çalışabileceği bir kütüphanemiz bulunmaktadır.

DEKANLIK

Etiket: Hakkımzda