Ulusal Hukukta Muhakeme Sempozyumu

24-25 Mart 2023

 

 

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenecek olan ulusal, online “Hukukta Muhakeme” sempozyumuna katılımınızı rica ederiz.

10 Şubat tarihinden önce 250-400 kelime aralığında, 4-6 anahtar kelime barındıran, literatür taraması yapıldığına ikna edecek düzeyde bibliyografya içeren tebliğ özetlerinin hukuktamuhakeme@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özetler çift hakem değerlendirmesinden geçecektir.

 

 

 

Konu başlıkları:

 

Önerilen konu başlıkları tüketici nitelikte olmayıp hukuk metodolojisinin kuramı, tarihi ve dogmatik hukuk branşlarındaki uygulamasına dair tüm tebliğler değerlendirmeye alınacaktır.

 

Argümantasyon teorileri

Yargıç Hukuku

Yorum Yöntemleri

Yorum Türleri

Yorum İlkeleri

Mantığın Hukukta Kullanımı

Akıl Yürütme Hataları

 

 

Tarihler:

 

10 Şubat Özet Gönderimleri Son Tarihi

19 Şubat Hakem Raporlarının Katılımcılara İletimi

25 Şubat Revizyon Süresi Sonu

4   Mart Kabul Edilmiş Tebliğlerin ve Sempozyum Programının İlanı

24-25 Mart Sempozyum

4 Nisan Özet Kitapçığının Yayınlanması*

 

*Özet kitapçığı yükseltme kriterlerinin teminini karşılayacak şekilde hazırlanacaktır. Kitapçıkta kabul edilmiş ve sunulmuş tebliğler yer alacaktır.

 

 

 

Bilim Kurulu:

 

Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ

Prof. Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya

Prof. Dr. Nihat Bulut

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç

Doç. Dr. Gökçe Çataloluk

Doç. Dr. Sevtap Metin

Doç. Dr. Şule Şahin Ceylan

Doç. Dr. Ülker Yükselbaba

Dr. Öğr. Üye. Ali Osman Karaoğlu

Dr. Öğr. Üye. Engin Topuzkanamış

Dr. Öğr. Üye. Necip Taha Gür

 

Düzenleme Kurulu:

 

Dr. Öğr. Üye. İsmail Dursun

Dr. Öğr. Üye. O. Vahdet İşsevenler

Ar. Gör. Dilara Yıldırım

Ar. Gör. Kenan Evren Yaşar

Ar. Gör. Muhammed Enes Yıldız

Ar. Gör. Hüdanur Aygut

MİCROSOFT TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abUFE_cLhaowsnXVh2AetGY_m11OCGwuIZA6ElCxz5Is1%40thread.tacv2/1678608616282?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa27bd9d-0ddb-4152-84c3-d2285c483fe8%22%2c%22Oid%22%3a%2276b43d56-29f9-4222-894b-81d2746f5837%22%7d

Meeting ID: 382 882 916 191
Passcode: a2z3ab 

 

Etiket: Ulusal Hukukta Muhakeme Sempozyumu