Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Yılı Bahar Yarıyılı Vize Sınavlarında Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 1. 2020-2021 Bahar Yarıyılı Vize Sınavları 29 Mart 2021-10 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. İlgili her bir dersin sınavının süresi, şekli ve kapsamına ilişkin hususlar, dersi veren öğretim üyesinin/elemanının sorumluluğundadır. Öğrencilerin, bu hususta Dekanlık veya Öğrenci işleri birimine başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
 3. Öğrenci ilgili dersin sınavının başlamasından 24 saat önce şayet kendi ÜBS sistemi üzerinden ilgili dersin sınavının tanımlanmadığını ve sınavın online sınavlar ekranında görünmediğini tespit ediyor ise durumu vakit geçirmeksizin dersin sorumlu öğretim elemanına bildirmelidir.
 4. İlgili sınavın ÜBS üzerinden tanımlandığını, sınavın online sınavlar ekranında;
 1. Sınav öncesinde veya sınav esnasında ÜBS’den kaynaklanan sistemsel sorunlar nedeniyle (sisteme giriş yapamama, sistem tarafından sistem dışına atılma, öğretim üyesinin/elemanının öğrenciyi sınava dahil edememesi vb.)  sınavı gerçekleştiremeyen öğrenciler, sistem üzerinden telafi sınavı yapılması için itirazda bulunabilir.
 2. Öğrenci tarafından yapılan her itiraz otomatik olarak kabul edilmiş sayılmayacaktır. İtirazın kabul edilmesi, dersi veren öğretim üyesinin/öğretim elemanının yapacağı bildirim üzerine ilgili merci (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) tarafından öğrencinin sistemsel sorun yaşayıp yaşamadığına yönelik yapılacak teknik incelemede tespit edildikten sonra mümkündür.
 3. İlgili merciin yapacağı teknik inceleme, yoğunluk nedeniyle birkaç gün sürebileceğinden, bu süre zarfında öğrencilerin hemen/derhal bilgi almak için ilgili dersin öğretim üyesine/elemanına veya Dekanlığa (Dekan, Dekan Yardımcıları ve Öğrenci İşleri birimi) sürekli olarak e posta veya mesaj atmalarına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin yaşayabileceği bu tür problemlerin, ilgili öğretim üyesi/elemanı tarafından çözümlenmemesi/çözümlenememesi halinde Dekanlık devreye girecektir.
 4. İlgili merciin yapacağı tespite istinaden, ilgili öğrencinin telafi sınavına girip giremeyeceği dersi veren öğretim üyesi/öğretim elemanı tarafından sistem üzerinden ilan edilecektir. Öğrencilerimiz, itirazlarının kabul edilip edilmediğini (uygun görülmüştür veya uygun görülmemiştir şeklinde) sistem üzerinden takip edebilir. Dolayısıyla, itirazlarının akıbeti hakkında Dekanlığa (Dekan, Dekan Yardımcıları ve Öğrenci İşleri birimi) sürekli olarak e-posta veya mesaj atmalarına gerek bulunmamaktadır.
 5. İtirazları kabul edilen öğrencilere yapılacak olan telafi sınavı ile bu sınavın gün ve saatine, şekline, süresine ve kapsamına ilişkin hususlar hakkında dersin öğretim üyesi/elemanı gerekli açıklamayı yapacaktır.
 6. Vize sınavlarına ilişkin olarak telafi talebinde bulunan öğrenci, vize sınavına girmiş olsun veya olmasın, telafi talebinin kabul edilmesi halinde vize telafi sınavına girmek zorundadır. Vize telafi sınavı, vize sınavı yerine yapıldığından ve vize telafi sınavında alınan not vize sınavı notu yerine geçtiğinden, vize telafi sınavına girmeyen öğrenci sistem tarafından vize sınavına girmemiş gibi muameleye tabi tutulmakta ve öğrencinin vize sınav notu sistem üzerinde 0 (sıfır) olarak görünmektedir. Öğrencilerimizin vize telafi sınavının vize sınavı yerine yapıldığı ve sistem üzerinden talepte bulunarak kendi istek ve iradeleriyle vize telafi sınavına tabi oldukları unutulmamalıdır. Bu nedenle, öğrencilerimizin gerek vize telafi talebinde bulunurken gerekse talepleri kabul edildikten sonraki aşamada bu hususları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Sınav esnasında sistemden kaynaklanan teknik sorun yaşayıp sınavdan ayrılan ancak sınav süresinde tekrar sınava dâhil olmak isteyen öğrencilerin, sınav esnasında ve vakit kaybetmeksizin ilgili öğretim üyesi/elemanından e-posta veya sistem mesajı yoluyla talepte bulunmaları gerekmektedir.

 

 

Etiket: Vize Sınavları Esnasında Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar