Prof.Dr. Aydın GÜLAN hocamızın "Hukuk Mezunlarının Sayıca Artmasına Rağmen İyi Hukukçu Azlığından Bahsedilmesinin Sebepleri Üzerine Düşünceler" adlı konuşması öğrenci ve personelimizinin yoğun katılımıyla fakültemizde gerçekleşti.
Program hocamıza plaket takdimi ile sona erdi.

Etiket: Prof. Dr. Aydın Gülan Hocamızın Sunumu Hakkında