GÜZ DÖNEMİ ÜÇ DERS SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 8-11 Şubat 2021 (En geç 11 Şubat 2021 Perşembe Günü saat 16:00’a kadar)

 

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ: Başvuru formu doldurularak elden Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine teslim edilmeli veya elektronik ortamda yalovahukukogrenciisleri@gmail.com  adresine e-posta ile gönderilmelidir.

 

BAŞVURU FORMU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ: https://hukuk.yalova.edu.tr/Uploads/hukuk/files/uc_Ders_Formu_yeni%20(1)%20(6).doc

 

SINAV TARİHLERİ: 15-16 Şubat 2021

 

BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Öğrencilerin üç ders sınavına girmek üzere yapmış oldukları başvurular tek başına sınava girme hakkını doğurmayacaktır. Öğrencilerinin başvuruları sonrası transkriptleri üzerinde yapılacak inceleme ile üç ders sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları tespit edilecek ve sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin isimleri (hangi derslerden sınava girecekleri bilgisiyle) 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 15:00’a kadar Fakültemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Sınava girmek için başvurmasına rağmen listede adı bulunmayan veya itirazı olan öğrencilerin yine yukarıda belirtilen e-posta adresine vakit geçirmeksizin bildirimde bulunması gerekmektedir. Sınav programı da 12 Şubat 2021 Cuma günü akşamı Fakültemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

2. Normal öğretim süresi içinde Fakültemiz ders planında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır. GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

3. GANO’su 2,00’ın üzerinde olan öğrenciler, şartları başarılı oldukları derslerden üç ders sınavlarına giremezler.

4. Üç ders sınavları Üniversite Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır.

 

Etiket: GÜZ DÖNEMİ ÜC DERS SINAVLARI HAKKINDA