Bilindiği üzere iki dersin birbiri ile çakışması durumunda, her iki ders birlikte seçilememektedir.
Ancak %70 devam kuralını bozmayacak şekilde iki dersin çakışması durumunda öğrencinin, en geç 28 Şubat 2023 saat 15:00’a kadar danışman hocasından mail yoluyla talep etmesi halinde söz konusu iki ders de öğrenciye tanımlanabilecektir. Söz konusu tanımlama işlemi, 6 Mart pazartesi gününe kadar değerlendirilerek %70 devam koşulunun sağlanması halinde yapılacaktır.
Dolayısıyla çakışma durumunda %70 devam şartını sağlanabilecek tüm derslere ilişkin taleplerin 28.02.2023 tarihine kadar danışmanlara bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan çakışmaya ilişkin talepler dikkate alınamayacaktır.
Çakışan derslerin eklenmesinden sonra, ekle - sil haftası dahil öğrencinin seçilen derslerinde herhangi bir ekleme-çıkarma işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle diğer ders ekleme-çıkarma işlemlerinin, çakışan derslerin eklenmesi talebinden önce tamamlanması gerekmektedir. 
Ders programında ve saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı hususu da öğrencilerimize önemle duyurulur.

Etiket: Ders Seçimi Hakkında