Fakültemizin ev sahipliğinde Ulusal Hukukta Muhakeme Sempozyumu  saat 12:30'da başlamak üzere 24-25 Mart günlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma tüm öğrenci ve personelimiz davetlidir.

Sempozyum linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abUFE_cLhaowsnXVh2AetGY_m11OCGwuIZA6ElCxz5Is1%40thread.tacv2/1678608616282?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa27bd9d-0ddb-4152-84c3-d2285c483fe8%22%2c%22Oid%22%3a%2276b43d56-29f9-4222-894b-81d2746f5837%22%7d